DIPLOMA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

( N/862/4/0024 ) ( PA 94643 )/11/23 )

Syarat Kemasukan

Kelayakan

Lulus SPM sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik atau Sains (Fizik/Kimia/Biologi/Sains/Sains Tambahan/Lain-lain mata pelajaran teknikal) dan dua mata pelajaran lain.

2) LULUS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

ATAU

1) LULUS Sijil Sains [Tahap 3, Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM)] dengan minimum Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.50

ATAU

1. Kelayakan Technical and Vocational Education and Training (TVET) Tahap 3, Malaysian Qualifications Framework (MQF) tertakluk kepada keperluan tambahan seperti ujian saringan yang sesuai atau program bimbingan / bridging

ATAU

Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia.