DIPLOMA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

( N/862/4/0024 ) ( PA 94643 )/11/23 )

Syarat Kemasukan

KELAYAKAN

Lulus SPM  sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik dan dua mata pelajaran lain;

2) LULUS Bahasa Melayu dan Inggeris.

ATAU

1} LULUS Sijil  ( Tahap 3 SKM ) 

2) LULUS  SPM dengan sekurang-kurangnya 1 Kredit

ATAU

LULUS  Sijil Sains Kolej TESDEC