DIPLOMA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

(KPT: N/862/4/0024) (MQA/FA 9464)

Syarat Kemasukan

 

Kelayakan

Lulus SPM sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik DAN Satu subjek Sains (Fizik/Kimia/Biologi/Sains/Sains Tambahan)

2) Satu (1) mata pelajaran lain.

3) LULUS Bahasa Inggeris

ATAU

1) LULUS Sijil berkaitan [Tahap 3, Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM)] dengan minimum Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.00*

ATAU

1. LULUS Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran.*

ATAU

1. LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya gred Maqbul.*

ATAU

Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia.

*Perlu lulus Bahasa Inggeris serta kredit mata pelajaran Matematik dan salah satu mata pelajaran Sains di peringkat SPM.