PRA - DIPLOMA (SIJIL SAINS)

Pengenalan

Program ini adalah untuk melahirkan graduan yang kompeten dan berkualiti mengenai konsep asas dalam bidang sains melalui pembelajaran teori dan amali dalam makmal dan menjadi asas melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Laluan Pengajian

Tempoh Pengajian

1 TAHUN 3 BULAN.

Syarat Kemasukan

LULUS SPM/SPMV dengan 

  – Kredit  mana-mana 2 (Dua) subjek SPM/SPMV

  – LULUS subjek Matematik @ Sains / Biologi / Kimia /Fizik