Lukisan Pelan Senibina (Tahap 3)

Objektif:

  • Program ini adalah terbuka kepada semua belia/beliawanis yang berminat untuk menceburi bidang lukisan senibina. Pelatih akan diberikan latihan kemahiran yang menggunakan “Drawing Board” dan Komputer (Auto Cad) untuk menyediakan lukisan geometri dan teknikal 2 & 3 dimensi seperti yang diperlukan dalam industri pembinaan. Pelatih akan diajar menggunakan pelan komponen mekanikal seperti lukisan pemasangan dan butiran serta merangka lukisan mengikut skala dan piawaian yang ditentukan.

Kandungan Kursus:

  • Lukisan Asas Senibina
  • Lukisan 2 Dimensi Dan Lukisan Pictorial (3 Dimensi)
  • Menulis Tulisan “Standard” Senibina
  • Menghasilkan Lukisan Asas Dan Lukisan Kerja
  • Menghasilkan Lukisan Butiran Terperinci
  • Menghasilkan “Blue Print”
  • Auto Cad

Syarat Kemasukan:

  • Terbuka kpada semua lepasan SPM

Tempoh Kursus:

  • 18 Bulan

Persijilan: