Pemasangan & Penyelenggaraan Sistem Solar Fotovolta(PV) Tersambung Grid

Objektif:

Pelatih kursus akan menumpukan latihan tentang teknik-teknik memasang dan menyelenggara sistem solar PV. 

Dengan latihan yang diwujudkan untuk meningkatkan kecekapan penyedia perkhidmatan yang berpengetahuan

dan kompeten dalam bidang solar PV dan ini akan memastikan sistem yang dipasang adalah berkualiti, mematuhi

piawaian dan dapat bertahan lama.

Kandungan Kursus:

1Amalan Kesihatan Pekerjaan dan Keselamatan

• Menjalankan Pengenalpastian Bahaya Keselamatan

• Menjalankan Penyediaan Kelengkapan Perlindungan Diri

• Menjalankan Penilaian Keselamatan Tapak

• Menjalankan Rawatan Asas Pertolongan Cemas

2. Pengenalan kepada Elektrik Solar

• Penerangan Prinsip Asas Elektrik

• Penerangan Prinsip Asas Solar Fotovolta

• Penerangan Prinsip Komponen Balance of System dan Operasi Sistem

• Mentafsir Lukisan Elektrik

3. Penyediaan Pemasangan Sistem

 • Penyediaan Kompenen Sistem

• Mengenali Lokasi

• Orientasi dan Sudut Condong

• Semakan Pepasangan Sistem

4. Peralatan Sistem dan Pepasangan Sistem Elektrikal

• Mencagak Inverter

• Melaksanakan Cagakan Peti Sambungan DC / Peti Agihan AC

• Melaksanakan Pemasangan Modul PV Atas Bumbung dan Atas Tanah

• Pengkabelan Sistem Modul Fotovolta (PV)

• Pengkabelan Inverter

• Semakan Pelan Skema

• Melaksanakan Pepasangan Peti DC Combiner dan Peti Agihan AC

• Melaksanakan Pembumian Sistem

• Melaksanakan Pepasangan Perlindungan Kilat

5. Senggaraan Pembetulan

 Syarat Kemasukan:

• berumur 18 tahun dan ke atas;

• Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh SEDA Malaysia 

 Tempoh Kursus:

• 4 Bulan (2 bulan teori + 2 bulan praktikal)

Persijilan:

• SEDA (Sustainable Energy Development Authority Malaysia)