Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa (Tahap 2)

Objektif:

 • Kursus ini mendedahkan pelatih tentang bagaimana melaksanakan kerja-kerja elektrik yang dijalankan terutamanya di dalam sistem pendawaian, pemasangan pepasang dan sistem keselamatan elektrik.

Kandungan Kursus:

 • Amalan Keselamatan
 • Memahami Lukisan Elektrik Fasa Tunggal Dan Tiga Fasa
 • Pendawaian Fasa Tunggal Dan Tiga Fasa
 • Pendawaian Menggunakan Konduit, “Trunking & Cable Tray” Dan “Ducting”
 • Pengukuran, Pengujian Dan Perlindungan Peralatan Dan Pepasang
 • Pemasangan Peralatan Dan Motor
 • Pemasangan Sistem Arus Teras
 • Operasi Jentera Elektrik
 • Kawalan Kualiti
 • Penyelenggaraan Dan Pemasangan Barangan Elektrik

Syarat Kemasukan:

 • Terbuka kepada semua lepasan SPM

Tempoh Kursus:

 • 12 Bulan

Persijilan:

 • Sijil Kemahiran Malaysia