Pendawai Fasa Tunggal (PW2) (Persijilan Suruhanjaya Tenaga)

Objektif:

 • Kursus ini terbuka kepada semua belia yang berminat menceburi bidang pendawaian elektrik untuk domestik dan industri. Kursus ini mendedahkan pelatih tentang kemahiran membuat pendawaian dan pemasangan elektrik dari peringkat asas hingga pertengahan.

Kandungan Kursus:

 • Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001
 • Peraturan-peraturan Elektrik 1994
 • Malaysia Standard Code of Practice for Elektric Installations of Building (MSIEC 60364)
 • Pemulihan kecemasan pernafasan, pertolongan cemas dan rawatan renjatan elektrik
 • Kabel
 • Pendawaian
 • Litar lampu
 • Alat ujian serta turutannya
 • Pembumian
 • Sistem perlindungan kilat
 • Radas-radas elektrik
 • Rakabentuk pepasang elektrik

Syarat Kemasukan:

 • Terbuka kepada semua lepasan SPM

Tempoh Kursus:

 • 2 tahun

Persijilan:

 • Suruhanjaya Tenaga