KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

MAKLUMAT KURSUS

KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

KODKURSUS

TEMPOH

(HARI

YURAN

(RM)

KK01Set Up HSE Commitee At Your WorkPlace2500
KK02Kesedaran Keselamatan Kebakaran2320
KK03Kesedaran Keselamatan & Kesihatan di Pejabat1200
KK04Ergonomik Dalam Pekerjaan1200
KK05Kesedaran Keselamatan Elektrik di Hotel1250
KK06Keselamatan & Kesihatan di Pejabat1200