DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMPALAN

( N/521/4/0184 ) ( MQA/PA 12051 )

Syarat Kemasukan

KELAYAKAN

Lulus SPM / SPMV dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik dan dua mata pelajaran lain;

2) LULUS Bahasa Melayu dan Inggeris.

ATAU

LULUS Sijil  ( Tahap 3 KKM ) dalam bidang berkaitan daripada institut Kemahiran MARA (IKM) / Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) atau pemberi Pengajian Tinggi (PPT) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan memperoleh Sekurang-kurangnya CGPA 2.0 dan

i) LULUS  SPM/SPMV dengan sekurang-kurangnya 1 Kredit

ii) Menyambung pengajian Diploma dalam bidang yang sama

 

ATAU

LULUS  sijil kemahiran  (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan; dan

i) LULUS SPM/SPMV dengan sekurang-kurang 1 kredit

ii) Menyambung pengajian Diploma dalam bidang yang sama

 

ATAU

 LULUS  Sijil Sains daripada Kolej TESDEC dengan Minimum PNGK 2.00

 

ATAU 

Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia