Latar Belakang

Latar Belakang

Pada awal 90-an, Kerajaan Negeri Terengganu telah melancarkan program yang dikenali sebagai Skim Latihan Sambil Bekerja (SLSB) kepada belia-beliawanis tempatan tempatan bertujuan untuk memberi pendedahan dalam pelbagai aspek pekerjaan dan seterusnya memberi peluang pekerjaan bagi meningkatkan taraf sosial.

Program tersebut telah memberi impak yang baik dalam usaha untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan belia. Ekoran itu, Kerajaan Negeri menubuhkan pusat latihan berasaskan kemahiran untuk memberi peluang latihan yang lebih formal dan teratur kepada belia tempatan. Pada 14 September 1996, maka Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri Terengganu (TESDEC) telah ditubuhkan. Pada tahun 2022 TESDEC dijenamakan sebagai TERENGGANU SKILLS

VISI

MENJADI SEBUAH INSTITUSI TVET YANG UNGGUL DI MALAYSIA.

MISI

MENGEMBLENG SUMBER, MENGINTEGRASIKAN ILMU DAN KEMAHIRAN UNTUK MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG BERKUALITI DAN BERINTEGRITI BAGI MEMENUHI KEPERLUAN GUNA TENAGA NEGARA

MOTTO

INTEGRASI ILMU DAN KEMAHIRAN