LEMBAGA PENGARAH TESDEC  BERHAD

                                                                          1- YB Wan Sukairi bin Wan Abdullah ( Pengerusi)

                                                                          2- YB Dato’ Haji Rozali bin Salleh

                                                                          3- YB Sulaiman bin Sulong

                                                                          4- YB Shahrizukirnain bin Abd Kadir

                                                                          5-YM Dato’ Haji Tun Ahmad Faisal bin Tun Abdul Razak

                                                                          6-Tuan Haji Hadi bin Hassan

                                                                          7-Tuan Haji Mohd Soud bin Said @ Mat Ali

 

LEMBAGA PENGARAH TESDEC  SDN. BHD.

                                                                            1-YB Sulaiman bin Sulong (Pengerusi)

                                                                            2-Tuan Haji Lizan bin Che Mat

                                                                            3-Dato’ Haji Mohd Azmi bin Mohamad Daham

                                                                            4-Encik Mohd Nasir bin Abd Razab@ Abd Karim

                                                                            5-Tuan Haji Mohd Iskandar bin Muhammad Aziz

                                                                            6-Tuan Haji Hamzah bin Ngah

LEMBAGA PENGARAH TESDEC  SERVICES SDN. BHD.

                                                                           1- YB Shaharizukirnain bin Abd Kadir ( Pengerusi )

                                                                           2- Dr.Zakiyah binti Ahmad

                                                                           3- Encik Wan Muhd Masyhum bin Wan Harujan

                                                                           4- Tuan Haji Zuwislan bin Awang

                                                                           5-Tuan Haji Mohd Iskandar bin Muhammad Aziz

LEMBAGA PENGARAH TESDEC GREEN ENERGY SDN. BHD.

                                                                           1- Tuan Haji M Shukrimun bin Shamsudin ( Pengerusi )

                                                                           2- Dr. Mohd Ali bin Sulaiman

                                                                           3- YBrs. Tuan Haji Anuar bin Awang

                                                                           4- Puan Zaidatul Izyan binti Zainal

                                                                           5- Dr.Zakiyah binti Ahmad

                                                                           6-Encik Ahmad Rizal bin Mamat

LEMBAGA PENGARAH TESDEC HYDROPOWER SDN. BHD.

                                                                           1- YB Ir. Saiful Azmi bin Suhaili ( Pengerusi )

                                                                           2- Tuan Haji Ab Hamid bin Ismail

                                                                           3- Encik Rosdan bin Ismail

                                                                           4- Encik Shahidan Izham bin Yeop Ibrahim

                                                                           5- Encik Wan Asriazwa bin Wan Husin